Yashar Kel (Tuwiran sa Diyos)

19 02 2009

“Yashar-Kel” ay “Tuwiran sa Diyos”Lahat ng taong may kagustuhang kilala ang Lumikha ay tinatawag sa “Yashar Kel”
Ang pagkikilala sa Lumikha – Para mahalin at mag bigay sa kanyang mga nilikha sa kanyang likha.

“Kavana” ay “Hangad”.
Ang Pagdadasal ay – ang kahilingang baguhin ang iyong makasariling hangarin – sa pag bibigay sa inyong kapwa.

L’CHAIM AT PAGKAKAISA!

Advertisements