Yashar Kel (Tuwiran sa Diyos)

19 02 2009

“Yashar-Kel” ay “Tuwiran sa Diyos”Lahat ng taong may kagustuhang kilala ang Lumikha ay tinatawag sa “Yashar Kel”
Ang pagkikilala sa Lumikha – Para mahalin at mag bigay sa kanyang mga nilikha sa kanyang likha.

“Kavana” ay “Hangad”.
Ang Pagdadasal ay – ang kahilingang baguhin ang iyong makasariling hangarin – sa pag bibigay sa inyong kapwa.

L’CHAIM AT PAGKAKAISA!

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: