Pang-araw-araw na Dunong: Marso 5, 2009

5 03 2009
“Lahat ng Ating aksyon ay para lamang sa pag-gawad sa iba at para maging silbi sa kanila sa kahit na anong paraan. Kung gayon, maatim natin ang pagkakapakat sa lumikha, sa pag kakaroon ng pagkapareho ng anyo sa kanya . ”

– Rav Yehuda Ashlag (Baal HaSulam),  sa kanyang artikulong “Ang Susunod na Henerasyon”


Actions

Information

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: