Pang araw-araw na Chassidut: “Paglingkuran mo ang Lumikha ng may Simplisidad”

24 05 2009

Pag-Lingkuran mo ang Lumikha ng may simplisidad, at kung ano lamang ang iyong magagawa sa abot ng iyong makakaya, gawin mo ito ng iyong buong lakas at gawin mo ito ng may kagalakan sa puso.

Hindi naman masyadong mahigpit ang Lumikha, at naiintindihan niya rin tayo na parang isang ama na nakakaintindi sa kanyang mga anak.

Ito nga ay totoo, noong panahon ng ating mga ninuno, na masyadong mahigpit pagdating sa paggawa sa mga Mitzvah, na halos itakwil na nila ang kanilang pamumuhay dito sa materyal na mundong ito, na punong puno ng ilusyon ng kasiyahan at sarap, para lamang maka atim ng tikim ng kabanalan upang mapakat lamang sa Lumikha, pagpalain siya nawa.

Ngunit iba na ang takbo ngayon, dahil ang sangkatauhan ay hindi na makakayanan ang mga ginagawa ng mga ninuno natin dati. At dahil sa pagmamahal ng Maykapal, pagpalain nawa siya, sa buong sangkatauhan, ay binuksan niya ang kanyang sarili sa atin ng may pagmamahal.

Kung ano lang ang kaya mong gawin, basta ang hangarin mo lamang ay maitampok ang kanyang kadakilaan, luwalhati, at walang hanggang pag mamahal, ito ay sapat na sa kanya. Kahit kaunti lang ang magawa mo, basta ang ginagawa mo ay idinederekta mo sakanya, naiintidihan ka na niya. Basta ang payo ko lamang sayo ay mag-aral ka ng Torah ng buong puso, magsumamo ka sakaniya, gumawa ng Mitzvah ng may kapayakan at higit sa lahat, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.”

Ito na ay isang malaking bagay na sa kanya. Dahil ang hinahanap lang nang mata ng Diyos ay ang puso, at ang pag-asam at ang hangarin ng puso.

Ito ay nahahalintulad kwento ng isang bata na gutom na gutom, at bumili siya ng anim na piraso ng tinapay sa may tindahan, at biglang naisip ang kanyang magulang na kanyang pinakamamahal, ngunit isang piraso na lamang ng tinapay ang natira, hindi siya nag dalawang isip at ito’y binigay niya ng taos puso sa kanyang magulang ang isang pirasong tinapay, at ito ay nagdulot ng isang malaki at walang hanggang kasiyahan sa kanyang magulang dahil sa pag mamahal ng kanyang anak, gayun din ang lumikha, na parang isang magulang sa atin.

Kaya kahit hindi mo naisagawa ang ilang mga Mitzvah, huwag kang mawalan ng Pag-asa! Naiintindihan ka ng Diyos Ama, ipagpala siya nawa. Kung hindi mo ito naisagawa, ang Diyos na ang gagawa at aakto sa iyong mga pagkukulang. Inuulit ko, ang hinahanap lang ng Diyos Ama ay ang puso.

– Avniel Gavriel, sa mga konsepto na nanggaling sa mga Gawa at Turo ni Rav Nachman ng Breslov

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: