Maligayang Shavuot sa inyong lahat!

28 05 2009

Maligayang Pag-bati mula sa Ang Ilaw!

“Sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot”

Chag Shavuot Sameaich (maligayang pista ng Shavuot), pagpalain nawa tayo ng maykapal!

Ngayon din ay ating tatanggapin ang Banal na Torah, ang Liwanag ng Diyos, sa libing apat at siyam na mga araw nang kadiliman mula sa espirituwal na pagkatapon, tanggapin natin ng buong puso ang liwanag ng maykapal, pagpalain siya nawa.

Ipagpala man ang ningning ng kanyang kadakilan, sa ngayon at magpasawalang hanggan, amein.

“Batiin natin ang babaeng ikakasal ngayon gabi, salubungin natin ang kanyang pagdating at pagpasok niya sa suklob ng kasalan, and dyan naghihintay siya sa kanyang ka-pares. Halika, samahan natin siya, patungong sa Suklob ng Kasalan. Hintayin natin ang pagdating ng lalaking ikakasal hanggang bukang liwayway. Ang Babaing ikakasal ay naghihintay sa atin, halika at samahan natin siya.”
Actions

Information

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: