Pang araw-araw na Dunong: “Ang Pananampalataya ay may malaking importansya sa mundo.”

29 06 2009

“Ang mundo ay itinuturing ang pananampalataya na isang bagay na maliit ang kahalagaan, ngunit isinasangalang-alang ko ang pananampalataya bilang isang bagay na may pinakamalaking halaga. Ang daan tungo sa pananampalataya ay ang simplisidad, na walang pangangatwiran o pilosopiya.”

– Rabbi Nachman ng Breslov

Advertisements
Pang araw-araw na Dunong: “Ang Pag-kakaiba ng Matuwid na tao sa mga ansikot na tao”

23 06 2009

Sunlight-On-The-Water_

Ano ang kaibahan sa pagitan ng isang matuwid na tao; isang tao na nakapakat sa Liwanag, at sa isang tao na hindi nakakakapt sa Liwanag ng Lumikha?:

Ang tao na hindi nakakapit sa Liwanag ang siyang walang katiyakan sa kanyang sariling kaligtasan (o sa kaligtasan ng sanlibutan), ngunit ang tao na nakakapit sa Liwanag ay ang siyang may katiyakan na ang lahat ng kanyang paghihirap ay may katapusan, at lagi niyang sinasabi: ‘Ang aking kaligtasan, at ang aking gabay ay dali daling darating.’

– Rav Yehuda Brandwein, Yedid Nafshi (Mutya ng Kaluluwa)

A Breslever Melody

22 06 2009


Yosef Karduner and Rav Lazer Brody during the finale of an exciting two-hour program of Emuna & song, filmed live at Yeshivat Torat HaChaim in Israel.

Ton Naybe, our Filipinim Chaver.

20 06 2009

Here is Kuya Ton Naybe, our Filipino Friend who is on Israel. I met him 6 months ago, and i’ve been with him in Bnei Baruch Learning Centre when i was studying there before. He was one of those who supported me here in Ang Ilaw, and He is one of those who encouraged me to once again, make Ang Ilaw Philippine Kabbalah Group run and generate the Light of the Creator to many of Emunah Seekers here in the Philippines. Without him encouraging me, this group won’t run again, with HaShem’s will. I remember when i met him 6 months ago, i was suprised when he sent me an e-mail regarding the Spread or Dissemination of Kabbalah here in the Philippines. Well here he is, please watch this short clip about him finding the CREATOR, and his meaning in LIFE.

L’chaim!

Lingguhang Inspirasyon: “Flight 613” ni Rabbi Lazer Brody

20 06 2009

1427177511_7aecb018fc

Ang ating pananalig sa Maykapal ay parang sumasakay ka sa eroplano.

With Hashem’s Loving Grace, and Sincere gratitute to Rabbi Lazer Brody

Lingguhang Inspirasyon: Rabbi Lazer Brody explains HaShem’s Love for all of us

19 06 2009

HaShem’s Love for us…

gods_love-2

“HaShem loves us all… the only thing is that we do not open our eyes and remain as blind as we were… Open your eyes, and see that Ray of Light entering your heart. There are times that we are in pain, then suddenly we feel something inside us, this soothing, joyful and indescribable bliss that we sometimes feel in our hearts. See with the heart, and you will see the Hand of G-d touching your heart.” – Rabbi Orel Yair

With HaShem’s Loving Grace, and With Sincere gratitutude to Rabbi Lazer Brody.

Pang araw-araw na Inspirasyon: “A Walk with G-d” ni Rabbi Lazer Brody

16 06 2009

sam-abell-a-beautiful-pathway-lined-with-trees-and-purple-azaleas

“This is not a road that we walk alone. G-d is always with us!” – Shawn Carney

Up tight? Take a 60-minute break to stay healthy, walk and talk with God, with Rabbi Lazer Brody.

With HaShem’s Loving Grace, and With Sincere gratitutude to Rabbi Lazer Brody.