Im Nin’Alu (Kung ang mga Pintuan ay nakakandado) ni Rabbi Shalom Shabazi

1 06 2009

Im Nin’Alu

Tula ni: Rabbi Shalom Shabazi

Hebreo:

Im nin’alu daltei n’divim
Daltei marom lo nin’alu
El Chai, mareimawm al kawruvim
Kulawm b’rucho ya’alu
El Chai

Ki hem elai kis’o kawruvim
Yodu sh’mei weihal’lu
Chayet shehem rotzeh washawvim
Miyom b’ri’aw nichlawlu
El Chai

Uv’shesh kanufayim s’vivim
Awfim b’eit yitjaljelu

Im nin’alu daltei n’divim
Daltei marom lo nin’alu
El Chai, mareimawm al kawruvim
Kulawm b’rucho ya’alu
El Chai

Jaljal wa’ofen ru’ashim
Medim sh’mei u’m’gadeshim
Miziv k’veido loveshim
Uv’shesh kanufayim s’vivim
Awfim b’eit yitjaljelu
Ya’anu b’gel shirim areivim
Yachad b’etet nidjalu
Jaljal wa’ofen ru’ashim
Medim sh’mei u’m’gadeshim
Miziv k’veido loveshim
El Chai

Tagalog:

Kapag wala nang awang natitira sa mundo,
Ang pintuan ng langit ay hindi magsasara.
Ang Lumikha ay namumuno sa kasukdulan, at mas mataas pa sa mga anghel
Lahat, sa Kanyang Diwa, ay titindig

Sa kanyang kadaupan, ang Kanyang nag-bibigay buhay na halimuyak ay umaagos sakanila.
at sila’y pumupuri sa kanyang pangalan
Mula sa oras ng pagkakalikha,
Ang kanyang mga likha ay umusbong
,
namimighani at gumaganda.

Ang gulong sa kanyang bilog ay nagdadagundong
Ipinupuri ang kanyang Banal na pangalan
Nakadamit sa luwalhati ng kanyang liwanag,
Ang Kerubin na may anim na pakpak ang pumapaligid sakanya,
Inaalimpuyong ang kanyang tanyag
At kasama ng kanilang malayang bagwis sila’y matamis na kumakanta,
Magkasama, nagkakaisa

Amein, Selah.


Ofra Haza – Im Ninalu


Actions

Information

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: