Pang araw-araw na Dunong: Buksan mo ang iyong sarili sa ngalan niya

2 06 2009

Gates_of_Heaven

“Buksan mo ako ng isang daanan, na hindi mas malawak pa sa mata ng karayom  at bubuksan ko sa iyo ang makalangit na pintuan”

– Ang Banal na Zohar


Actions

Information

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: