Pang araw-araw na Chassidut: “Ang buong mundo ay isang napakakitid na tulay”

3 06 2009

Ang buong mundo ay isang napakakitid na Tulay, at ang pinakamahalagang bagay sa lahat ay huwag matakot sa anumang bagay.”

– Rav Nachman ng Breslov, sa kanyang aklat “Likutei Moharan”


Actions

Information

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: