Pang araw-araw na Chassidut: “Ang Pagiging Maligaya lagi ay isang mitzva/gawain”

15 06 2009

“Isang makabuluhang mitzva/gawain ang maging masaya lagi! Sikapin mong panatiliin ang masaya, at positibong pananaw sa lahat ng oras. Ito ay isang natural na panukala sa tao na pahinaan ng loob at manimdim dahil sa mga sakripisyo sa buhay: ang bawat isa ay may punong bahagi ng pagdurusa. Kaya nga kailangan mong pilitin ang iyong sarili na maging maligaya sa lahat ng panahon. Gamitin ang kahit anong posibleng paraan upang madala ang iyong sarili sa kaligayahan, kahit na sa pagbibiro o sa pag-aarteng pagiging baliw!”

-Rabbi Nachman ng Breslov, Sa kanyang aklat “Likutey Moharan”


Actions

Information

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: