Pang araw-araw na Dunong: “Ang Pananampalataya ay may malaking importansya sa mundo.”

29 06 2009

“Ang mundo ay itinuturing ang pananampalataya na isang bagay na maliit ang kahalagaan, ngunit isinasangalang-alang ko ang pananampalataya bilang isang bagay na may pinakamalaking halaga. Ang daan tungo sa pananampalataya ay ang simplisidad, na walang pangangatwiran o pilosopiya.”

– Rabbi Nachman ng Breslov


Actions

Information

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: