Pang araw-araw na Dunong: “Sa tatlong bagay ang mundo ay nananatili…”

31 03 2010

“Sa tatlong bagay ang mundo ay nananatili: Sa Torah, sa pagsusumamo, at sa kabutihan sa kapwa”

– Pirkei Avot (Ang Etiko Ng Ating Mga Ninuno) 1:2

Advertisements