Ang Ilaw

Ang Ilaw – Philippine Kabbalah Study Group. Halaw sa Libro ng Zohar, Pilosopya ng Hasidismo (Breslover) at ang Aral ng Kabbalah ayon sa mga turo at gawa nina Rebbe Yitzchak Luria’ZL (ARI’zal), Sa Mga Paham ng Hasidim, RavYisroel ben Eliezer (Baal Shem Tov), Rav Nachman ng Breslov, Rav Moshe Chaim Luzzato, Rav Moshe Cordevero, Rav Chaim Vital, Rabbi Yehuda HeLevi Ashlag (Baal HaSulam), Rabbi Baruch Shalom Ashlag (RABASH), Rav Yehuda Tzvi Brandwein. Ang Ilaw.

untitled-11

Ano ang “Ang Ilaw”, at Bakit?:

Ang Ilaw ay isang Kabbalah Study Group na nag tuturo tungkol sa Dunong ng Kabbalah, Chassidut at nang Hudaismo at sumusunod sa mga tradisyon ng Breslover Chassidim, Ang grupo na ito ay para sa mga Pilipinong nais mag Aral ng Dunong ng Kabbalah, Chassidut at Hudaismo na Hanay sa Wikang Tagalog.

Contact Us:

Stanley Castro – Antipolo, Rizal (Philippines)

Cellphone Number –  09052860054

Email Address:

  • gothic_arch_stan@yahoo.com

Yahoo! Messenger ID: gothic_arch_stan

Skype ID: stanley.castro

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: