A VERY IMPORTANT ANNOUNCEMENT! B”H

26 01 2011
B”H!
Shalom Aleichem kol Haverim v’kol Achim!
This Group, Ang Ilaw Kabbalah Study Group, will be now become officially defunct and inactive. Due to some circumstances, this site will now be closed and we are very pleased to announce that The Ang Ilaw Philippine Kabbalah Study Group, formed April 21 2008, will now be replaced by the Chevraia Kadisha Shel B’nei Avraham (Holy Brotherhood of the Sons of Avraham) which, was established unofficially, last December 19 2010.

The Chevraia Kadisha (The Holy Brotherhood) will now replace our former group and kehilot (congregation) Ang Ilaw Kabbalah Study Group, which was established 2 yrs. ago. Due to some unpredicted circumstances, the group disbanded and became inactive.

We will try our best through the help of Holy One, Blessed be He, B”SD to spread and disseminate the Light of the Creator in our country through the translation of articles and related studies from the English language to our Native tongue, Filipino. For the benefit of our brothers who has comprehension difficulties on English  and to those who are underprivileged who can only reach out the Wisdom through the Filipino Language (no insult, derogatory or degradation intended).

To those who would like to participate in our projects, please e-mail us at: chevraia.kadisha@gmail.com
Stay tuned guys, and B’ezrat Adonai (By the Help of G-d), let the dissemination of Light of His Torah be of help in uplifting all the sufferings and burdens that all of humanity is undertaking,
Amein v’Amein!

B”sd v’ B”H!
Shalom,
Orel Yair

PLEASE VISIT THE NEW GROUP AT:

CHEVRAIAKADISHA.BLOGSPOT.COM

Advertisements
Pang araw-araw na Dunong: “Ang Kaisipan na Tumanggap ang Diwa ng mga Nilikha”

2 07 2009

“Ang ating diwa ay pareho lamang tulad din ng diwa ng lahat ng namumuhay dito at iyon ay humigit-kumulang kundi ang Kaisipan na Tumanggap”

– Rav Yehuda Ashlag

Pang-araw-araw na Dunong: Abril 26, 2009

26 04 2009

“Para gantimpalaan ka ng liwanag ng diyos, mayroon dapat pangangailangan. At pangangailangan dito ay ang paggawa: hanggang sa dumating sa lagay na ang isa ay magtuon at mangailangan sa Maykapal habang siya ay nasa malaking pagkalihim , hanggang sa dumating na ang isa ay talagang nangangailangan na sa Maykapal. Ibig sabihin na ang Maykapal ay bubuksan ang kanyang mga mata para siya ay makalakad sa Landas patungo sa Lumikha.”

– «Shamati», artikulo 117 «Nag Trabaho ka ngunit Hindi mo nahanap, Huwag kang Maniwala».

Mga piraso ng komposisyon na babasahin bago matulog: Abril 24-30

25 04 2009

Ang World Kli ay nag babasa ng mga kasulatan bago matulog na may napakalaking inspirasyon at kasiyahan. Pagkakaisa!

Layunin:

  1. Bago matulog: matulog na nasa kalagayan ng “kasukdulan”. Magbasa ng kaunting kasulatan tungkol sa Pagkakaisa, at pagkakaugnay sa Maykapal. “Ngayon ay sa iyong kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu”:
  2. Pag-gising sa umaga: Bumangon sa umaga at maging nasa tamang linya na mayroong parehong kaisipan bago ka pumunta sa iyong higaan kagabi at unti-unting i-ugnay ang sarili sa mga sumusunod na batikos sa ganitong pag-iisip: “Ano ang saysay ng pagbangon ko? Ano ang gusto kong ma-atim? Ano ang pangangailangan ko sa aking pag-aaral? Ano kaya ang magiging pag kakaiba ng pag-aaral ko ngayon sa kung anong ginawa o pinag-aralan ko kahapon? Pano ko gusto na itong pag-aaral ko ay magiging epktibo sa aking buhay?

– Brochure “Preparation for the Attack”

Biyernes:

“Ang mga Anak ng Israel dapat ay laging magkaisa sa isang kompletong pagkakaisa, at sa mga ibang nawawala, ay gagawin ang mga kaibigan nila na magkaisa sa kabanalan na mas higit pa, at kapag nagkaisa na sila dito sa mundo, ay gagawin din nilang magkaisa ang mga ugat nila mula sa langit … Kung magkakaisa kayo sa isang kompletong yunipikasyon, ay magkakaisa din ang inyong mga ugat.”

– Sa Aklat «Ang Bandila ng Kampo ni Efraim».

Sabado:

“Ang tanging layunin ng ating espituwal na gawain ay para maging karapat-dapat sa pagtanggap ng sisidlan, kung saan matatanggap natin ang espituwal na liwanag, ibig sabihin ay ang sisidlan ng kaisipang mag-alay. Kung gayon, dapat ang isa ay magsikap para lamang maabot ang layunin na ito. At ito lang ang kanyang matatanggap na gantimpala,  na kanyang inanais na tumanggap para sa pag-aaral ng Torah and pag-aalinsunod sa Mitzvot,at pag ginawa niya iyon ay magiging isa sila ng Maykapal.”

– Writings of Rabash, volume 1, article “One will Always Sell Everything he has to Marry the daughter of the Sage’s Disciple”.

Linggo:

Ama namin, na siyang nasa itaas, Puno ng Awa, gawin niyo kaming karapat-dapat sa pagkakaisa ng aming puso, isipan, mga salita,  gawain, lahat ng aming galaw, lahat ng aming pakiramdam, ay sana maging kilala sa amin, pati narin sa mga hindi pa namin namamalayan , naibunyag man o itinago , sa gayon ay lahat ay magkaisa na tuwiran sa inyo sa lahat ang katotohanan at pagkakabuo.

– Noam Eimelech, «Dasal, Ang pag-antala sa Dasal».

Monday:

” Siya ay dapat maniwala na ang Lumikha ay tumanggap ng gawain ng mga lalong mababang tao na hindi umaalintana na paano at gaano karami ang anyo ng kanilang gawain. Sa lahat ng bagay, ang Lumikha ay sumusuri ng intensyon, at iyon ang magbigay ng kasiyahan sa Lumikha. Kaya ang tao ay binahaginan, “Kung gayon ikaw mismo ay masiyahan sa Panginoon”. Kahit sa panahon ng gawain sa Panginoon siya ay makakadama ng kaligayahan at kasiyahan, dahil sa ngayon ang tao ay talagang magtrabaho para sa Lumikha sapagkat ang pagpupunyagi na kanyang ginawa sa panahon ng pilitang trabaho ay pumasa ng tao na makakagawa ng trabaho para sa Lumikha sa seryoso. Ikaw ay makakita na sa gayon, din, ang kaligayahan na matanggap ng tao ay naiugnay sa Lumikha, ibig sabihin natatanging para sa Lumikha.”

– Shamati, Artikulo 5 “Lishma Ay Ang Pagkapukaw Buhat Sa Itaas, At Bakit Kailangan Natin ang Pagkapukaw Buhat Sa Ibaba”

Tuesday:

Kapag ang Liwanag ng Hochma ay binabaan ang antas ng Aviut (pagkagaspang/Kaisipan ng Pag-tanggap), ibig sabihin na ang tao ay nararamdaman na wala na ibang nakakadiri pa kundi sa pag gawa niya para sa kanyang sariling kapakanan lamang. Ngunit, wala pa siya lakas upang gumawa para sa kapakanan ng kanyang kapwa, para mag alay, kung gayon, kailangan natin ang kaliwang linya, at ito na ang yugto ng Odem de Ima (Dugo ng Ina), na Yugto ng Malchut, na pinatamis ng Binah, ibig sabihin na ang kaisipan ng taong tumanggap ay papayag gumawa para sa kapakanan ng pag-aalay,at iyon ay mapupunta na sa Yugto ng Binah. Tapos, kpag mayroon na siyang lakas upang mag-alay, ay gagawin na niya ang zivug (espirituwal na kopulasyon) sa yugto na ito, ang ibig sabihin nito na ang nangingibabaw na liwanag ay iniimpluwensyahan ang yugtong ito at ito ay tinatawag na kanang linya. Ibig sabihin, ang Liwanag ay nasa ibabaw ng pagkakaisa ng dalawang linya-ang kanan at ng kaliwa. At ito ang lagay ng kasukdulan.

– Mga Kasulatan ni RABASH, Aklat 3, artikulo “Ang Pag-aayos ng Tatlong Linya”..

Miyerkules:

Dapat mong gisingin kung anong nakalimutan ng iyong puso. At ang pinakaimportanteng bagay sa pag-aayos ng puso ay ang pag-ibig para sa kaibigan, kung saan mapupunta ka sa pag-ibig para sa iyong kapwa.

– Writings of Rabash, volume 1, article “Sometimes the spiritual is called “neshama”

Thursday:

Ar kapag napagtanto ng tao ang kasamaan sakanya sa lebel na hindi na niya ito matiis, ay nag hahanap siya ng mga paraan upang matanggal niya ang kasamaan. At mayron lang isang paraan palabas para sa mga Anak ng Israel- na nananawagan sa Maykapal, upang sa gayon ay simulan niya pagaanin ang paningin at ang puso ng isa at bibigyan siya ng kasaganaan sa itaas (”sheaf elien”). Tulad nga ng sabi ng ating mga paham, “ang isa na gustong baguhin ang kanyang sarili ay magbibigayan ng tulong.”

– Mga Kasulatan ni RABASH, aklat 1, artikulo “Minsan ang espirituwal ay tinatawag na “Neshama”

Sanaysay ng Shamati: Artikulo 1, “Wala ng iba maliban sa Kanya”

16 03 2009

Wala nang Iba Maliban sa Kanya

Ang Aklat ng Shamati, Sanaysay #1

Aking narinig sa Parashat Yitro, 1, Pebrero 6, 1941

Naisulat, “wala nang iba maliban sa Kanya.” Ibig sabihin na wala ng ibang lakas sa mundo na mayrong kakayahang gumawa ng kahit anong bagay laban sa Kanya. At ano man ang makita ng tao, na mayrong mga bagay sa mundo na hindi kumilala sa Lalong Mataas na Sambahayan, ang dahilan ay ito ang kanyang kagustuhan.

At ito ay itinuring na pagwawasto, tinatawag “tumanggi ang kaliwa at pinagsasama ng kanan,” ibig sabihin na iyong tinanggihan ng kaliwa ay isinaalang-alang na pagwawasto. Ito ay nangangahulugan na mayrong mga bagay sa mundo, na sa simula pa lang, ay nagbalak na ilihis ang tao mula sa wastong daan, at sa ganoon siya ay itinakwil buhat sa Kabanalan.

At ang pakinabang galing sa mga pagtatanggi ay sa pamamagitan nila ang tao ay makatanggap ng pangangailangan at buong hangarin para sa Lumikha na tulungan siya, dahil nakita niya na kung hindi, siya ay mawala. Hindi lang sa hindi siya uunlad sa kanyang gawain, kundi nakita niya na siya ay umurong, ibig sabihin, nagkulang siya ng lakas para sumunod sa Torah at Mitzvot, kahit sa Lo Lishma (hindi sa Kanyang Pangalan). Na sa pamamagitan lamang ng totoong pangingibabaw sa mga pagsubok, higit pa sa katwiran, maaari siyang sumunod ng Torah at Mitzvot. Pero hindi palaging mayron siyang lakas para manaig higit pa sa katwiran; kundi siya ay pilit na lumihis, huwag sanang itulot ng Maykapal, mula sa daan ng Lumikha, kahit buhat sa Lo Lishma.

At siya, na palaging nakadama na ang basag ay mas marami kaysa buo, ibig sabihin na mayrong mas maraming pagbaba kaysa pag-akyat, at hindi niya nakita ang katapusan sa mga kalagayang ito, at siya ay mananatili magpakaylan man sa labas ng Kabanalan, dahil nakita niya na mahirap para sa kanya ang sumunod kahit katiting man lamang, maliban lang sa pamamagitan ng pangingibabaw sa pagsubok higit pa sa katwiran. Pero wala siyang kakayahan palagi na pumaibabaw sa pagsubok. At ano ang magiging wakas?

Pagkatapos siya ay dumating sa desisyon na walang taong maaring makatulong sa kanya kundi ang Lumikha Lamang. Ito ang nagbunsod sa kanyang gumawa ng taos-pusong kahilingan na ang Lumikha ay bubukas ng kanyang mga mata at puso at totohanang dalhin siya mas malapit sa walang hanggang debosyon sa Maykapal. Sa ganoon kanyang naintindihan, na ang lahat na mga pagtatanggi na kanyang naranasan ay nanggaling sa Lumikha.

Ibig sabihin na hindi dahil sa siya ay may kasalanan, na wala siyang kakayahang pumaibabaw sa pagsubok. Bagkus, para sa mga taong totoong may gustong lumapit sa Lumikha, at kung gayon hindi sila lumagay sa kaunti, ibig sabihin manatili gaya ng mga batang walang kamuwang-muwang, sa dahilang iyon siya ay bibigyan ng tulong mula sa Itaas, kung gayon wala siyang kakayahang magsabi na salamat sa Maykapal, mayron akong Torah at Mitzvot at mga mabuting gawa, at ano pa ang aking kailangan?

At tanging kung ang tao ay mayrong tunay na hangarin saka na siya makatanggap ng tulong buhat sa Itaas. At palaging ipinakita sa kanya paano siya nagkamali sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Gaya ng: papadalhan siya ng mga pag-iisip at mga pananaw na laban sa kanyang gawain. Ito ay para makita niya na hindi siya kapareho sa Maykapal. At gustuhin man niyang pumaibabaw sa pagsubok, palagi niyang makita paano siya pumalayo ng palayo sa kabanalan kaysa iba, na nakadama na sila ay kapareho ng Lumikha.

Pero siya, sa kabilang dako, ay palaging may reklamo at hiling, at hindi niya mapangatwiranan ang pag-uugali ng Lumikha, at paano Siya umasal sa kanya. Ito ay naging sanhi ng kanyang pighati. Bakit hindi siya kapareho ng Lumikha? Sa wakas, nawawari niya na wala siyang bahagi sa kabanalan kahit anuman.

Kahit na paminsan-minsan siya ay makatanggap ng pagkakapukaw buhat sa Itaas, na sa saglit ay bumuhay muli sa kanya, pero hindi magtagal siya ay mahulog sa lugar ng kaimbihan. Gayon pa man, ito ang maging dahilan na mamalayan niya na ang Maykapal lamang ang maaaring makatulong at tunay na magdala sa kanyang mas malapit Nito.

Ang tao ay kailangang palaging sumubok at kumapit sa Lumikha; na ang lahat ng kanyang mga pag-iisip ay maging tungkol sa Kanya. Ibig sabihin, na kahit na kung siya ay nasa pinakamasamang kalagayan, kung saan ay wala nang ibang mas mahigit na pagbaba, dapat na siya ay hindi aalis sa Kanyang lugar, gaya ng mayrong ibang awtoridad na pumigil sa kanya sa pagpasok sa kabanalan, at siyang maaaring magdala ng pakinabang o pinsala.

Kaya, siya ay hindi kailangang mag-isip na mayrong lakas ng Sitra Achra (Ibang Bahagi), na hindi nagtulot ng tao na gumawa ng mga mabuting gawain at sundin ang mga pamaraan ng Maykapal. Bagkus, lahat ay ginawa ng Lumikha.

Sabi ni Baal Shem Tov na ang taong magsabing mayrong ibang lakas sa mundo, gaya ng Klipot (balat), ang taong iyon ay nasa kalagayan ng “naglingkod ng ibang diyus-diyosan.” Hindi kailangang ang pag-iisip ng heresiya ang siyang paglabag, kundi kung siya ay mag-isip na mayrong iba pang awtoridad at lakas maliban sa Lumikha, sa ganoong paraan siya nagkamit ng kasalanan.

Bilang karagdagan, ang magsabi na ang tao ay mayrong kanyang sariling awtoridad, ibig sabihin, sabi niya na kahapon siya mismo ay walang gustong sumunod sa mga pamaraan ng Maykapal, iyon din ay itinuring na nagkamit ng salang heresiya. Ibig sabihin na hindi siya naniniwala na ang Lumikha lamang ang pangulo sa mundo.

Pero kung nagkamit siya ng kasalanan, talagang kailangan niyang ikakalungkot ito at magsisisi dahil sa pagkamit nito. Pero dito din, kailangan nating ilagay ang pighati at lungkot sa wastong pagkakasunod-sunod: saan niya inilagay ang dahilan sa kasalanan, dahil iyon ang punto na dapat ikakalungkot.

Pagkatapos, siya ay dapat maging puno ng pagsisisi at sabihin: “Aking nakamit ang kasalanang iyon dahil itinapon ako ng Lumikha buhat sa kabanalan papunta sa lugar ng karumihan, sa hugasan, sa lugar ng basura.” Ang ibig sabihin na ang Lumikha ay nagbigay sa kanya ng hangarin at pagnanais na aliwin ang kanyang sarili at huminga ng hangin sa lugar ng masamang amoy.

(At baka masabi mo na isinulat ito sa mga aklat, na kung minsan ang tao ay nagsakatawang-tao gaya ng baboy. Kailangang linawin natin ang kahulugan, na gaya ng sabi niya, ang tao ay makatanggap ng hangarin at pagnanais na maging masaya mula sa mga bagay na itinuring na niyang basura, pero ngayon gusto niyang makatanggap ng pagkain galing sa kanila.)

May kapareho, kung ang tao ay makadama na ngayon siya ay nasa kalagayan ng pag-akyat, at makadama ng kung anong magandang lasa sa gawain, kailangang hindi niya sabihin: “Ngayon ako ay nasa kalagayang na aking maintindihan na may halaga ang pagsamba ng Lumikha.” Sa halip, kailangan niyang malaman na ngayon siya ay pinaburan ng Lumikha, kaya dinala siya ng Lumikha na mas malapit Nito, at sa dahilang ito siya ngayon ay makadama ng magandang lasa sa gawain. At kailangan siyang mag-ingat na hinding-hindi aalis sa lugar ng Kabanalan, at sabihing mayrong iba na namamahala mailban sa Lumikha.

(Pero nangangahulugan ito na ang bagay na binigyan ng pabor ng Lumikha, o ang salungat, ay hindi depende sa tao mismo, kundi sa Lumikha lamang. At ang tao, kasama ang kanyang panlabas na pag-iisip, ay di-maaaring makaunawa bakit ngayon ay pinaburan siya ng Maykapal at maya-maya hindi.)

Kapareho din, nang siya ay nagsisisi na hindi siya hinatak ng Lumikha palapit Nito, kailangan din niyang mag-ingat na ito ay hindi nagtutukoy sa kanyang sarili, ibig sabihin na siya ay malayo sa Lumikha. Ito ay dahil sa siya ay maging tagatanggap para sa kanyang sariling pakinabang, at ang tumanggap ay naging hiwalay. Sa halip, kailangan niyang pagsisihan ang pagkakatapon ng Shechina (Kabanalan), nangangahulugan na siya ay nagdulot ng kalungkutan ng Kabanalan.

Kailangang isipin na ito ay parang isang maliit na organo ng tao na sumakit. Ang sakit ay datapwa’t nadama sa una pa lang sa isipan at sa puso. Ang puso at ang isipan, na siyang kabuuan ng tao. At talaga, ang pakiramdam ng isang organo ay hindi maging katulad ng pakiramdam ng buong tangkad ng tao, kung saan karamihan ng sakit ay nadama.

Kapareho din ng sakit na madama ng tao kung siya ay malayo sa Lumikha. Sa kadahilanang ang tao ay isang organo ng Banal na Shechina, dahil sa ang Banal na Shechina ay ang karaniwang kaluluwa ng Israel, kung kaya, ang pakiramdam ng isang organo ay hindi maging katulad ng pakiramdam ng sakit na pangkalahatan. Ibig sabihin na mayrong kalungkutan sa Shechina kung ang mga organo ay nahiwalay sa kanya, at hindi niya mapakain ang kanyang mga organo.

At kailangang sabihin natin na ito ang sinabi ng ating mga dalubhasa: “Kung ang tao ay magsisisi, ano ang sabi ng Shechina? ‘Ito ay mas magaan pa sa aking ulo.'”). Sa pamamagitan ng hindi pag-ugnay ng kalungkutan sa pagkalayo sa sarili, ang tao ay nailigtas sa pagkahulog sa bitag ng hangaring tumanggap para sa sarili, na siyang tinuturing na pagkahiwalay sa kabanalan.

Iyon din ay mailapat nang madama ng tao ang ano mang pagkamalapit sa kabanalan, nang madama niya ang kaligayahan sa pagkaroon ng pabor sa Lumikha. Pagkatapos, gayon din, kailangang sabihin ng tao na ang kaligayahan sa una pa lang ay dahil ngayon ay may kaligayahan sa Itaas, sa loob ng Banal na Shechina, sa kakayahang dalhin ang kanyang pribadong organo malapit sa kanya, at hindi na niya palayasin pa ang pribadong organo.

At mahango ng tao ang kaligayahan mula sa ipinagkaloob na gantimpalang bigyang-kasiyahan ang Shechina. Ito ay may unawaan sa kalkulasyong nasa itaas na kung mayrong ligaya sa bahagi, iyon ay bahagi lamang ng kaligayahan ng buo. Sa pamamagitan ng mga kalkulasyong ito mawala ang kanyang pagiging isang indibidwal at umiwas na mabitag ng Sitra Achra, na siyang ang hangaring tumanggap para sa sariling kapakanan.

Kahit na ang hangaring tumanggap ay kailangan, dahil ito ang kabuuan ng tao, dahil ang ano mang bagay na umiral sa tao maliban sa hangaring tumanggap ay hindi maging bahagi ng nilalang, kundi maipatungkol sa Lumikha, pero ang hangaring tumanggap ng kaligayahan ay kailangang itama sa pagiging upang magbigay.

Masabi na ang kasiyahan at kaligayahan na kinuha ng hangaring tumanggap ay dapat kasama ang intensyon na mayrong kasiyahan sa Itaas kung ang mga nilalang ay makadama ng kaligayahan, dahil ito ang layunin ng paglikha—para mabigyan ng kabutihan ang Kanyang mga nilalang.

Sa dahilang ito, ang tao ay kailangang maghanap ng payo gaya ng kung paano makapagbigay ng kasiyahan sa Itaas. At talaga, kung makatanggap siya ng kaligayahan, ang kasiyahan ay nadadama sa Itaas. Kung kaya, siya ay magnais na palaging nasa palasyo ng Hari, at magkaroon ng kakayahang maglaro sa mga kayamanan ng Hari. At iyon ay talagang makapagdulot ng kasiyahan sa Itaas. Masasabi na ang kanyang buong pagnanais ay kailangang para lamang sa Lumikha.