A VERY IMPORTANT ANNOUNCEMENT! B”H

26 01 2011
B”H!
Shalom Aleichem kol Haverim v’kol Achim!
This Group, Ang Ilaw Kabbalah Study Group, will be now become officially defunct and inactive. Due to some circumstances, this site will now be closed and we are very pleased to announce that The Ang Ilaw Philippine Kabbalah Study Group, formed April 21 2008, will now be replaced by the Chevraia Kadisha Shel B’nei Avraham (Holy Brotherhood of the Sons of Avraham) which, was established unofficially, last December 19 2010.

The Chevraia Kadisha (The Holy Brotherhood) will now replace our former group and kehilot (congregation) Ang Ilaw Kabbalah Study Group, which was established 2 yrs. ago. Due to some unpredicted circumstances, the group disbanded and became inactive.

We will try our best through the help of Holy One, Blessed be He, B”SD to spread and disseminate the Light of the Creator in our country through the translation of articles and related studies from the English language to our Native tongue, Filipino. For the benefit of our brothers who has comprehension difficulties on English  and to those who are underprivileged who can only reach out the Wisdom through the Filipino Language (no insult, derogatory or degradation intended).

To those who would like to participate in our projects, please e-mail us at: chevraia.kadisha@gmail.com
Stay tuned guys, and B’ezrat Adonai (By the Help of G-d), let the dissemination of Light of His Torah be of help in uplifting all the sufferings and burdens that all of humanity is undertaking,
Amein v’Amein!

B”sd v’ B”H!
Shalom,
Orel Yair

PLEASE VISIT THE NEW GROUP AT:

CHEVRAIAKADISHA.BLOGSPOT.COM

Advertisements
Pang araw-araw na Inspirasyon: Mga Yapak

16 06 2009

footprints_shapes

Nais ko pong ipamahagi sa inyo ang isang nag bibigay inspirasyon na maikling video, para po ito sa mga nahihinaan na ng lakas, at pananalig o emunah. Andyan lang po ang Maykapal. Ito pong maikling video na ito ay gawa ni Rav Lazer Brody, isang Hasidikong Rabbi. Mula sa isang tula, Footprints in the Sand.

With HaShem’s Loving Grace, and With Sincere gratitutude to Rabbi Lazer Brody.

Im Nin’Alu (Kung ang mga Pintuan ay nakakandado) ni Rabbi Shalom Shabazi

1 06 2009

Im Nin’Alu

Tula ni: Rabbi Shalom Shabazi

Hebreo:

Im nin’alu daltei n’divim
Daltei marom lo nin’alu
El Chai, mareimawm al kawruvim
Kulawm b’rucho ya’alu
El Chai

Ki hem elai kis’o kawruvim
Yodu sh’mei weihal’lu
Chayet shehem rotzeh washawvim
Miyom b’ri’aw nichlawlu
El Chai

Uv’shesh kanufayim s’vivim
Awfim b’eit yitjaljelu

Im nin’alu daltei n’divim
Daltei marom lo nin’alu
El Chai, mareimawm al kawruvim
Kulawm b’rucho ya’alu
El Chai

Jaljal wa’ofen ru’ashim
Medim sh’mei u’m’gadeshim
Miziv k’veido loveshim
Uv’shesh kanufayim s’vivim
Awfim b’eit yitjaljelu
Ya’anu b’gel shirim areivim
Yachad b’etet nidjalu
Jaljal wa’ofen ru’ashim
Medim sh’mei u’m’gadeshim
Miziv k’veido loveshim
El Chai

Tagalog:

Kapag wala nang awang natitira sa mundo,
Ang pintuan ng langit ay hindi magsasara.
Ang Lumikha ay namumuno sa kasukdulan, at mas mataas pa sa mga anghel
Lahat, sa Kanyang Diwa, ay titindig

Sa kanyang kadaupan, ang Kanyang nag-bibigay buhay na halimuyak ay umaagos sakanila.
at sila’y pumupuri sa kanyang pangalan
Mula sa oras ng pagkakalikha,
Ang kanyang mga likha ay umusbong
,
namimighani at gumaganda.

Ang gulong sa kanyang bilog ay nagdadagundong
Ipinupuri ang kanyang Banal na pangalan
Nakadamit sa luwalhati ng kanyang liwanag,
Ang Kerubin na may anim na pakpak ang pumapaligid sakanya,
Inaalimpuyong ang kanyang tanyag
At kasama ng kanilang malayang bagwis sila’y matamis na kumakanta,
Magkasama, nagkakaisa

Amein, Selah.


Ofra Haza – Im Ninalu