Lingguhang Chassidut: “Siya ay tinatawag na mapagmahal at maawain”

17 09 2009

joy-1

“Siya (Ang Maykapal) ay binansagang mapagmahal at maawain para siya ay lubusang makilala.”

– Rabbi Dovber ng Mezritch

Advertisements
Lingguhang Dunong: “Ang siyang hindi pa nakakalasap ng Liwanag ng Zohar”

13 09 2009

illumination

“Ang siyang hindi pa nakakakita sa Liwanag ng Aklat ng Zohar ang siyang hindi pa nakakalasap ng Liwanag”

-Ateret Tzvi, Parashat Behaalotcha

Lingguhang Chassidut: “Ang Hangarin ng Diyos Lamang”

10 08 2009

Kapag ang isang tao ay ninanais lamang kung ano ang hangarin ng Maykapal, ito ay ginagawa ang Diyos na hari. Subalit kapag ang isang tao ay hinangad ang isang bagay kaiba kung sa anong ginugusto ng Maykapal, Ito ay nag-bibigay lakas sa mga imoral na puwersa. Ang isang tao ay dapat ipawalang bisa o ipawalang silbi ang kanyang sariling kaisipan hanggang sa punto na kung saan wala na siyang nais at hangarin pa sa anumang bagay maliban sa kung anong hinahangad ng Panginoon, kung mabibiyayaan man siya ng yaman, mga anak o hindi, huwag sanang itulot ng Diyos. Dapat ito ay pareho sa lahat ng anumang ginugusto niya. Dapat niyang naisin kung ano ang hinahangad ng Diyos. At ito ay ginagawa ang Diyos na nag iisang Hari.

– Rabbi Nachman ng Breslov

Pang araw-araw na Dunong: “Ang Pananampalataya ay may malaking importansya sa mundo.”

29 06 2009

“Ang mundo ay itinuturing ang pananampalataya na isang bagay na maliit ang kahalagaan, ngunit isinasangalang-alang ko ang pananampalataya bilang isang bagay na may pinakamalaking halaga. Ang daan tungo sa pananampalataya ay ang simplisidad, na walang pangangatwiran o pilosopiya.”

– Rabbi Nachman ng Breslov

Pang araw-araw na Inspirasyon: Mga Yapak

16 06 2009

footprints_shapes

Nais ko pong ipamahagi sa inyo ang isang nag bibigay inspirasyon na maikling video, para po ito sa mga nahihinaan na ng lakas, at pananalig o emunah. Andyan lang po ang Maykapal. Ito pong maikling video na ito ay gawa ni Rav Lazer Brody, isang Hasidikong Rabbi. Mula sa isang tula, Footprints in the Sand.

With HaShem’s Loving Grace, and With Sincere gratitutude to Rabbi Lazer Brody.

Pang araw-araw na Chassidut: “Ang Pagiging Maligaya lagi ay isang mitzva/gawain”

15 06 2009

“Isang makabuluhang mitzva/gawain ang maging masaya lagi! Sikapin mong panatiliin ang masaya, at positibong pananaw sa lahat ng oras. Ito ay isang natural na panukala sa tao na pahinaan ng loob at manimdim dahil sa mga sakripisyo sa buhay: ang bawat isa ay may punong bahagi ng pagdurusa. Kaya nga kailangan mong pilitin ang iyong sarili na maging maligaya sa lahat ng panahon. Gamitin ang kahit anong posibleng paraan upang madala ang iyong sarili sa kaligayahan, kahit na sa pagbibiro o sa pag-aarteng pagiging baliw!”

-Rabbi Nachman ng Breslov, Sa kanyang aklat “Likutey Moharan”

Lingguhang Dunong: “Kaligtasan ng sanlibutan”

6 03 2009
“Ang mga henerasyon ng mga kabalista ay nagmamasid sa atin, pinagmamasdan nila tayo mula sa itaas at ang sansinakob ay umaasa sa atin. Ang mundo’y hindi naiintindihan, hindi nila alam at nag hihintay sila para sa kakaunting pagbabago. Sa huli’y, lahat ay gustong makaramdam ng ginhawa, ngunit hindi nila alam kung papaano iyon at kung sa anong paraan. Tayo ay binigyan ng tungkulin mula sa langit at wala na tayong ibang paraan pa, kailangan natin, kailangan nating magbigay ng kaligtasan sa mundo. Ito ang paraan na dapat nating isipin at maintindihan. Dapat niyang maintindihan na wala nang daan. Mayroong daliring nakaturo sa kanya  galing sa mundong ibabaw at tinuturo nitong daliring ito na dapat siyang gumawa ng ganito at ito nga’y magkakatotoo.

– Ang Mga Kasulatan ni RABASH, Aklat 1 «Pag-ibig para sa isang Kaibigan».