Charter for Compassion: A call to bring the world together…

18 11 2009

Charter compassion, unity and love now! There will come a time that humanity will realize that they are all ONE, undivided … Can you even imagine this profound state where humanity will reach its peak in love and ONENESS?

Join this quest for unity and oneness, as we direct and commit ourselves towards the path that the Creator compels us to take; join the Charter for Compassion and act with compassion… for a change within humanity’s consciousness into acts of bestowal

Act now, and be a part of this step…towards unity even in your own small ways!

For more information, please visit:

http://charterforcompassion.org/

Advertisements
2 08 2009

“We have come from the light, from the place where the light came into being by itself, established [itself], and appeared in their image…. For this reason I say, if one is whole, one will be filled with light, but if one is divided, one will be filled with darkness”

– Rabbi Yeshua HaNotzi, Gospel of Thomas

Pang araw-araw na Inspirasyon: “A Walk with G-d” ni Rabbi Lazer Brody

16 06 2009

sam-abell-a-beautiful-pathway-lined-with-trees-and-purple-azaleas

“This is not a road that we walk alone. G-d is always with us!” – Shawn Carney

Up tight? Take a 60-minute break to stay healthy, walk and talk with God, with Rabbi Lazer Brody.

With HaShem’s Loving Grace, and With Sincere gratitutude to Rabbi Lazer Brody.


Pang araw-araw na Inspirasyon: Mga Yapak

16 06 2009

footprints_shapes

Nais ko pong ipamahagi sa inyo ang isang nag bibigay inspirasyon na maikling video, para po ito sa mga nahihinaan na ng lakas, at pananalig o emunah. Andyan lang po ang Maykapal. Ito pong maikling video na ito ay gawa ni Rav Lazer Brody, isang Hasidikong Rabbi. Mula sa isang tula, Footprints in the Sand.

With HaShem’s Loving Grace, and With Sincere gratitutude to Rabbi Lazer Brody.

Pang araw-araw na Chassidut: “Ang Pagiging Maligaya lagi ay isang mitzva/gawain”

15 06 2009

“Isang makabuluhang mitzva/gawain ang maging masaya lagi! Sikapin mong panatiliin ang masaya, at positibong pananaw sa lahat ng oras. Ito ay isang natural na panukala sa tao na pahinaan ng loob at manimdim dahil sa mga sakripisyo sa buhay: ang bawat isa ay may punong bahagi ng pagdurusa. Kaya nga kailangan mong pilitin ang iyong sarili na maging maligaya sa lahat ng panahon. Gamitin ang kahit anong posibleng paraan upang madala ang iyong sarili sa kaligayahan, kahit na sa pagbibiro o sa pag-aarteng pagiging baliw!”

-Rabbi Nachman ng Breslov, Sa kanyang aklat “Likutey Moharan”

Lingguhang Pagbasa ng Zohar: “At sa lahat ng magkakaibigan…”

11 03 2009

“At sa lahat ng mga magkakaibigan na hindi nagmamahalan sa isa’t isa ay nililigaw ang sarili nila sa tuwid na landas. at, dinudungisan nila ito, ANG TORAH, Dahil Ang Torah ay mayroong Pagmamahal, Pagkakaibigan at Katotohanan. Mahal ni Avharam si Yitzchak At si Yitzchak ay minamahal si Avraham, kaya may panananilig sila sa isa’t isa. Parehong naka dikit kay Yaakov ng mayroong Pag-ibig at Pagkakaibigan, at binigay ang kanilang kaluluwa sa isa’t isa. At ang mga magkakaibigan ay dapat katulad nila, at huwag silang madungisan. DAHIL KUNG NANGUNGULANG SILA SA PAG-IBIG, DINUDUNGISAN NILA ANG KATAPAT NILA SA ITAAS, KAY AVRAHAM, YITZCHAK AT KAY YAAKOV. NA ANG SIKRETO NG HGT (HESED, TIFFERET, GVURAH)

– Ang Aklat ng Zohar (Ang Aklat ng Ningning), Parasha Ki Tisa, Talata 54.

  • Italic: Zohar 
  • CAPS-BOLD-ITALIC: Kumentaryo ng Sulam ni Baal HaSulam